Montáže kotlů na biomasu

Topit v kotli na biomasu přináší extrémně nízké náklady na topení. Kotle na biomasu se dnes uplatňují jak v domácnostech, tak i ve větších objektech. Pomůžeme Vám nejen s výběrem vhodného kotle s ohledem na velikost a charakter Vaší nemovitosti, ale také provedeme odbornou montáž kotle na biomasu.

Technická dokumentace a označování kotlů na biomasu

Složité technologie vyžadují přesné informace a také potřebu se v nich orientovat. Naši instalatéři se v informacích nejen dobře orientují, a také je dovedou správně využít při samotné montáži kotlů na biomasu.

Instalace, údržba a servis tepelných soustav s kotli na biomasu

Montáž kotlů na biomasu vyžaduje zkušenost a orientaci v předpisech i v jednotlivých typech kotlů na biomasu. Obecně popsat seřízení a čištění například kotlů na pelety, kterých existují desítky různých systémů spalování pelet se zcela odlišnými metodami řízení spalovacího procesu, je téměř nemožné. Důležité je umět obecně popsat význam jednotlivých servisních úkonů na provoz kotle na biomasu.

„Firma Vstavby.cz si dokázala poradit i s našimi šibeničními termíny, které byly dány nutností do určitého data vyčerpat dotace z Evropských strukturálních fondů. Jsme moc rádi, že jsme se obrátili na ně...“
Vodovody a kanalizace Letkov