Montáže kotlů na tuhá paliva

Zajišťujeme komplexní služby související s vytápěním objektů. V praxi to znamená montáž, demontáž, servis i revize kotlů na tuhá paliva, čímž můžete být uhlí, dřevo, pelety nebo vzájemné kombinace těchto paliv. Kotle na tuhá paliva mohou být buď s ruční přikládkou nebo automaty. Provádíme také přestavby stávajících ručně plněných kotlů na automatické. Jsme držiteli certifikátu pro montáž a servis od výrobců automatických kotlů na tuhá paliva včetně osvědčení o získání profesní kvalifikace k montáži kotlů na biomasy.

Volba vhodného kotle

Vybrat si nejvhodnější kotel, který by měl sloužit řadu let, není vždy jednoduché. Kotel na tuhá paliva musí splňovat řadu požadavků, mezi které patří zejména:

  • velikost tepelného výkonu
  • spalování určitého druhu paliva
  • bezpečný odvod kouřových plynů
  • pružnost, hospodárnost a bezpečnost provozu
  • možnost ohřevu teplé užitkové vody a případně další požadavky.
„Firma Vstavby.cz si dokázala poradit i s našimi šibeničními termíny, které byly dány nutností do určitého data vyčerpat dotace z Evropských strukturálních fondů. Jsme moc rádi, že jsme se obrátili na ně...“
Vodovody a kanalizace Letkov