Kanalizace

Kanalizace je samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod a srážkových vod společně nebo odpadních či srážkových vod samostatně. Dále se jedná o kanalizační objekty, čistírny odpadních vod, stejně tak i stavby k čištění odpadních vod před jejich vypouštěním do kanalizace.

Co nabízíme

Opravy bodových poruch na kanalizaci nebo celkovou rekonstrukci domovních odpadů i veřejné kanalizace výkopem i bez nutnosti výkopu. Dále to jsou opravy a sanace revizních šachet nebo jímek.

Bezvýkopové opravy kanalizace

Technologie vložkování potrubí neomezí jeho funkčnost během opravy a je několikrát rychlejší a levnější než klasická oprava výkopem. Odpadá rozbíjení dlažby, vyhýbání se inženýrským sítím a výkopové práce.

Stavební opravy kanalizací výkopem

U dobře přístupného místa nebo v případě malé hloubky uložení kanalizace může být oprava výkopem někdy levnější než vyvložkováním potrubí. Pokud je potrubí zavalené nebo má špatný sklon, je stavební oprava výkopem jedinou možností.

„Firma Vstavby.cz si dokázala poradit i s našimi šibeničními termíny, které byly dány nutností do určitého data vyčerpat dotace z Evropských strukturálních fondů. Jsme moc rádi, že jsme se obrátili na ně...“
Vodovody a kanalizace Letkov