Kotlíkové dotace

Kotlíkové dotace

Základní informace

Od 1. září 2024 bude podle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 povoleno používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých kotlů bude brzy zakázán a je tedy nutná jejich výměna za nové ekologické zdroje vytápění.

Vlastníci nemovitostí mohou na jejich pořízení využít dotaci z programu Nová zelená úsporám. Pro ty, kteří nemají na výměnu dostatek financí z důvodu nižších příjmů, připravilo Ministerstvo životního prostředí štědrou podporu z EU fondů prostřednictvím kotlíkových dotací. Nárok na podporu se týká výměny kotlů, které byly provedeny od 1. ledna 2021.

Dotace pro domácnosti s nižšími příjmy

Pro domácnosti s nižším příjmem, jako jsou senioři nebo osoby pobírající příspěvek na bydlení, je vyhrazena částka 1,7 mld. Kč. Dotace může dosáhnout až 95 % způsobilých výdajů a bude o ni možné žádat prostřednictvím jednotlivých krajů.

Příjem žádostí spustí krajské úřady postupně v průběhu léta 2023.

Zjistit více o kotlíkových dotacích

Dotace pro ostatní domácnosti

Žadatelé, kteří nesplňují podmínku nízkopříjmových domácností, mohou žádat v Nové zelené úsporám. Dotace na výměnu nevyhovujících kotlů může dosáhnout až 50 % způsobilých výdajů. Od podzimu 2023 bude možné získat podporu i na výměnu starých plynových kotlů.

Za způsobilé jsou považovány výměny kotlů realizované od 1. ledna 2021.

Zjistit více o dotacích z Nové zelené úsporám