Plynové kotle

Provádíme kompletní servis,montáž a uvádění do provozu.

Plynové kotle De Dietrich do 50 kW a BAXI do 50kw i nad 50kw.


Topení zemním plynem je komfortním, neboť vyžaduje snadnou obsluhu pro uživatele. Ovšem jelikož je plyn nebezpečnou látkou, je u montáže, opravy a údržby plynovodů i kotlů vždy třeba odborného zásahu. My poskytujeme komplexní služby v oblasti plynařských prací včetně projektové dokumentace a pravidelných revizí plynu.

Druhy plynových kotlů

Podle způsobu použití se dělí na velké, střední a malé. Další dělení je podle způsobu umístění a upevnění, tzn. kotle stacionární či závěsné. Podle použitého materiálu dělíme kotle na ocelové, litinové článkové a kombinované. Podle způsobu provozu jsou to kotle klasické, nízkoteplotní nebo kondenzační.

Kondenzační kotle

Účelem je v maximální míře vyžít kondenzace odchozích spalin k dalšímu ohřevu vratné vody. Při spalování plynu v kotli vzniká chemickou reakcí určité množství vody v podobě vodní páry. Ta spolu s oxidem uhličitým a dalšími produkty hoření tvoří spaliny a je odváděna z kotle komínem do ovzduší. Kondenzační kotle dovedou využít i kondenzační teplo této páry. Tyto kotle mají smysl jen při pálení uhlovodíků (zemní plyn, topný olej, biopaliva). Při spalování uhlí, které obsahuje jen velmi málo vodíku, je účinek kondenzace zanedbatelný.

„Firma Vstavby.cz si dokázala poradit i s našimi šibeničními termíny, které byly dány nutností do určitého data vyčerpat dotace z Evropských strukturálních fondů. Jsme moc rádi, že jsme se obrátili na ně...“
Vodovody a kanalizace Letkov