Plynové spotřebiče

Pro své zákazníky zajišťujeme jak finální dodávky tzv. „na klíč“, tak i dílčí opravy a rekonstrukce plynových rozvodů pro koncové uživatele v bytovém sektoru. Konkrétně to znamená různé středotlaké a nízkotlaké domovní a bytové přípojky, napojení koncových plynových spotřebičů apd.

Rozdělení plynových spotřebičů do tří kategorií

Plynové spotřebiče se dělí jednak podle účelů, k jakým slouží, a jednak dle jejich provedení.

Kategorie A

Řadí se sem největší počet přístrojů (plynové sporáky, vařiče, průtokové ohřívače nebo laboratorní a sklářské kahany. Provedení u těchto spotřebičů je následující: vzduch nutný k provozu spotřebiče se přivádí z prostoru, kde je spotřebič instalován a spaliny jsou odváděny do téhož prostoru.

Kategorie B

Rozdíl oproti kategorii A je v tom, že spaliny se odvádí do venkovního prostoru. Patří sem převážná část plynových kotlů, topidel a průtokových ohřívačů vody.

Kategorie C

Vzduch se pro provoz spotřebiče přivádí z venkovního prostoru, kam se odvádí i spaliny. Patří sem plynové kotle, podokenní plynová topidla a další.

„Firma Vstavby.cz si dokázala poradit i s našimi šibeničními termíny, které byly dány nutností do určitého data vyčerpat dotace z Evropských strukturálních fondů. Jsme moc rádi, že jsme se obrátili na ně...“
Vodovody a kanalizace Letkov